SPEAKERS


Mihaela
Toader

Președintă, Măgurele Science Park

Începând din luna Ianuarie 2021, Mihaela Toader este adminstratorul public al județului Ilfov, numită pentru un mandat de 4 ani.

Între 2013 și 2020, doamna Mihaela Toader a coordonat echipa tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, echipă responsabilă cu elaborarea și negocierea documentelor de programare aferente exercițiului financiar 2014-2020.

În 2017 a fost numită secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, având ca principală responsabilitate coordonarea autorităților de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Competitivitatea și Programul Operațional Asistență Tehnică.

În Ianuarie 2020, Mihaela Toader a devenit Director de Strategie al SNGN ROMGAZ SA, unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din regiune, având ca pricipală sarcină elaborarea și implementarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a Companiei, în contextul noilor tendințe de dezvoltarea stabilite la nivel european în domeniul energiei.

Mihaela Toader are o vastă experiență în implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale și de investiții, implementarea instrumentelor financiare precum și cunoştinţe solide în domeniul formulării politicilor publice, în special în etapa de elaborare a analizei de impact a proiectelor de acte normative.